Kuulutukset

EHDOTUS ETELÄ-SAVON MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI SEKÄ TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMIEN JA YMPÄRISTÖSELOSTUKSEN LAATIMISEKSI

KAAVOITUSKATSAUS VUODELLE 2018

KUULUTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSTEN SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN ASETTAMISESTA JULKISESTI NÄHTÄVILLE

KUULUTUS VIREILLÄ OLEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

PERTUNMAAN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 9.4.2018

KUULEMINEN VESIENHOIDON KESKEISISTÄ KYSYMYKSISTÄ JA TYÖOHJELMASTA

RAKENNUSVALVONNAN TAKSA 1.1.2018 ALKAEN

UUDET TAKSAT V. 2018

MUUTOS RAKENNUSVALVONNASSA

VEDEN JA JÄTEVEDEN KULUTUSMAKSUTAKSAT

KUNNAN VENEPAIKAT

PERTUNMAAN KUNTA TIEDOTTAA

Pertunmaan kunta
Pertuntie 14 | 19430 Pertunmaa | +358 15 770 241 | if.aa1524633013mnutr1524633013ep@ot1524633013simio1524633013tsuks1524633013ek1524633013